Maciej Dziurkowski - Strona gabinetu

informacja dla Pacjentów

Dotyczy rodziców z dziećmi poniżej 18 roku życia:
- przy wizycie konieczne jest okazanie dokumentów tożsamości opiekuna i dziecka (legitymacja szkolna);
- w trakcie wizyty z dzieckiem adoptowanym - okazanie decyzji sądowej o przyznaniu opieki;
- dostarczenie kserokopii ewentualnych opinii szkolnych i pedagogicznych czy dokumentacji medycznej.