Maciej Dziurkowski - Strona gabinetu

RODO

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. specjalista psychiatra Maciej Dziurkowski z siedzibą 81-596 Gdynia ul. Zapolskiej 1a.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych: Pacjenci i byli Pacjenci Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej dr n.med. specjalista psychiatra Maciej Dziurkowski z siedzibą 81-596 Gdynia ul. Zapolskiej 1a.

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, ale niezbędne w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania.