Maciej Dziurkowski - Strona gabinetu


Maciej Dziurkowski


Ordynator, Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych,
Kocborowo w Starogardzie Gdańskim


biegły sądowy (Sąd Okręgowy w Gdańsku) od 2005 r.


laureat nagrody Prezydenta Gdyni za 2017 rok w dziedzinie ochrony zdrowia


laureat Nagrody I Stopnia za Osiągnięcia Naukowe Rektora GUMed za 2015 rok


 • Organizacje:

 • Członek Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Gdańsku
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku (od marca 2018 r.)
 • Edukacja

 • Uczelnia: Politechnika Gdańska2001-10 - 2002-06
  Kierunek: Wydział Zarządzania I Ekonomii - Zarządzanie Firmą W Opiece Zdrowotnej
  Poziom studiów: studia podyplomowe
  Uczelnia: Akademia Medyczna w Gdańsku2004
  Kierunek: psychiatria
  Poziom studiów: specjalizacja II stopnia
  Uczelnia: Akademia Medyczna w Gdańsku2000-04 - 2007-01
  Kierunek: Wydział lekarski
  Poziom studiów: doktoranckie
  Uczelnia: Akademia Medyczna w Gdańsku1991-10 - 1997-06
  Kierunek: Wydział lekarski
  Poziom studiów: magisterskie


 • Informacje dodatkowe
 • Kursy, konferencje, szkolenia z zakresu psychiatrii (w tym wygłoszenie wykładu)
  - XIX Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne w Białowieży: prowadzenie wykładu "Drastyczne prztpadki badań sądowo-psychiatrycznych"01.2023
  - XVIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne Białowieża: prowadzenie warsztatu "Ciekawe przypadki w badaniach sądowo-psychiatrycznych obcokrajowców"01.2020
  - "Warsztat dla młodych medyków: rola biegłego psychiatry w postępowaniu sądowym", XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne - Białowieża01.2019
  - "Orzekanie sądowo - psychiatryczne w sprawach karnych u osób upośledzonych umysłowo", XVI Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne - Białowieża01.2018
  - "Ciekawe przypadki w pracy biegłego sądowego" XV Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne - Białowieża01.2017
  - 2 wystąpienia posterowe na XLV Zjeździe Psychiatrów Polskich w Katowicach06.2016
  - na X Lubelskich Spotkaniach Naukowych05.2003
  - na XLI Zjeździe Psychiatrów Polskich w Warszawie06.2004
  - na XI Lubelskich Spotkaniach Naukowych05.2005
  - na XIII Lubelskich Spotkaniach Naukowych05.2008
  - na XV Lubelskich Spotkaniach Naukowych06.2011
  - na XI Bieszczadzkich Dniach Psychiatrii Konferencji Międzynarodowej10.2005
  - na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Szczecinie06.2007
  Publikacje:
  - Badania nad Schizofrenią, Wydawnictwo X Jubileuszowych Spotkań Naukowych, Lublin 2003 Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Maciej Dziurkowski Poglądy i odczucia na temat własnej choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej na podstawie badań ankietowych
  - Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, tom 13, zeszyt 1: Praca kazuistyczna: Janusz Masłowski, Alicja Masiak, Maciej Dziurkowski Zabójstwo w stanie pomrocznym wyzwolonym działaniem lorazepamu ? opis przypadku
  - Wydawnictwo XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich w Warszawie, 2004: Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Maciej Dziurkowski Poglądy i odczucia na temat własnej choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej na podstawie badań ankietowych
  - Badania nad Schizofrenią, Wydawnictwo XI Spotkań Naukowych, Lublin 2005 Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Maciej Dziurkowski Poglądy i odczucia na temat własnej choroby u pacjentów z rozpoznaniem depresji na podstawie badań ankietowych
  - Wydawnictwo XI Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych, Rzeszów 2005 Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Maciej Dziurkowski Poglądy i odczucia na temat własnej choroby u pacjentów z rozpoznaniem depresji na podstawie badań ankietowych
  - Wydawnictwo XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich w Szczecinie , 2007: Maciej Dziurkowski, Ewelina Dziurkowska XXI wiek ? ewolucja czy rewolucja w obrazie schizofrenii paranoidalnej?
  - Wydawnictwo XLII Zjazdu Psychiatrów Polskich w Szczecinie , 2007: Maciej Dziurkowski. Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Ewelina Dziurkowska, Żaneta Bielicka Poglądy i odczucia na temat choroby u pacjentów z rozpoznaniem nawracających zaburzeń depresyjnych - wyniki badań ankietowych
  - Wydawnictwo XIV Światowego Kongresu Psychiatrii w Pradze, 2008: Analysis of the questionnaires about life quality of patients with paranoid schizophrenia Maciej Dziurkowski. Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Ewelina Dziurkowska, Żaneta Bielicka
  - Wydawnictwo XIV Światowego Kongresu Psychiatrii w Pradze, 2008: Analysis of the questionnaires about life quality of patients with depression Maciej Dziurkowski. Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Ewelina Dziurkowska, Żaneta Bielicka
  - Lublin, Neurocentrum 2008: Analiza badań ankietowych dotyczących jakosci życia u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej Maciej Dziurkowski. Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Ewelina Dziurkowska, Żaneta Bielicka
  - Lublin, Neurocentrum 2008: Analiza badań ankietowych dotyczących jakosci życia u pacjentów z rozpoznaniem nawracających zaburzeń depresyjnych Maciej Dziurkowski. Piotr Pankiewicz, Mikołaj Majkowicz, Ewelina Dziurkowska, Żaneta Bielicka
  - Psychiatria Polska, nr 1/2011, Uzależnienie od efedronu, opis przypadku, Dominika Myślicka, Marta Żuk, Maciej Dziurkowski
  - Wydawnictwo XV Spotkań Naukowych, Lublin 2011, Maciej dziurkowski, Ewelina Dziurkowska: Sztuka terapii, terapia sztuką (poster - nagroda głowna)
  - Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych", Lublin, 20-21.09.2012,
  - Archives of Women's Mental Health, January 2013, Open Access "Zmiany poziomu kortyzolu w ślinie kobiet z depresją w trakcie terapii" ("Salivary cortisol in women with major depressive disorder under selective serotonin reuptake inhibitors therapy") , Ewelina Dziurkowska, Marek Wesołowski, Maciej Dziurkowski
  1.Oznaczanie poziomu wenlafaksyny w ślinie kobiet z depresją metodą HPLC., ; 2. Między neurobiologią a środowiskiem, Ewelina Dziurkowska, Maciej Dziurkowski, Marek Wesołowski; Lublin, 27-29 czerwca 2013, XLIV ZJAZD PSYCHIATRÓW POLSKICH Tytuł oryginału: Schizofrenia paranoidalna wczoraj i dziś [Dokument elektroniczny] Autorzy: M. Dziurkowski, E[WELINA] DZIURKOWSKA. Źródło: Curr. Probl. Psychiatry 2013; vol. 14, nr 2, suppl., 1 s. ISSN: 2081-3910 Uwagi: XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Między neurobiologią a środowiskiem, Lublin, 27-29 czerwca 2013, CD-ROM Charakt. formalna: PSC Afiliacja GUMed
  2 referaty na Lubelskich Spotkaniach Naukowych 2014. 2 wystąpienia posterowe na Międzynarodowej Konferencji "Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne" 2015
  "Społeczny odbiór niebezpiecznej osoby w zaostrzeniu psychotycznym na przykładzie przypadku orzeczniczego biegłych sądowych" Maciej Dziurkowski, Ewelina Dziurkowska, Maciej Zbyszkowicz (Postępy Psychiatrii i Neurologii nr 1/2017
  "Autobiographical memory and its meaning in selected mental disorders" Anna M. Rybak-Korneluk, Hubert Michał Wichowicz, Krzysztof Żuk, Maciej Dziurkowski, Psychiatria polska 2016

  Języki
  Język rosyjskibiegła znajomość w mowie i piśmie (laureat olimpiady międzynarodowej)
  Język angielskibiegła znajomość w mowie i piśmie
  Hobby
  Sztukabiernie i czynnie (fotografia, malarstwo, poezja)
  Podróże
  Inne
  Prawo jazdy
  Obsługa komputeraśrodowisko Apple i Windows